Rumored Buzz on תביעה תאונת רכב

חלק גדול מהתביעות הן של צרכנים בלתי מיוצגים מול ספקים גדולים המיוצגים על ידי נציגים מנוסים. לפיכך, הנוהג המקובל הוא שבית המשפט לתביעות קטנות קופץ ידו בפסיקת ההוצאות.   שמאי מרשימת שמאי החוץ או

read more


Top Guidelines Of תביעות קטנות תאונות רכב

במסגרת התפקיד טיפול בתיקי מעורבות, בדיקת נסיבות התאונה, פרטי הנפגעים, רקע ביטוחי, רישיון, איסוף מסמכים חסרים והערכה לתיק. טיפול בתביעות משפטיות וסילוקם.מרדו מספר שכריות האוויר ברכבו נפתחו, היה

read more